13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Stochel Adolf

Stopień strz.
Nazwisko Stochel (Stöckel)
Imię Adolf
Rocznik i Nr. Ew. 1915/382
Przydział 4K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 17440
Data urodzenia 1915
Odznaczenia Krzyż Walecznych (188/45), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (116/46), Gwiazda Italii (116/46), The War Medal (116/46), M.C. (58/46)
Uwagi strz. - Sitwa III

strz. Stöckel Adolf, 1915/382/III, 4K, 27/46-55/46, Nr 3705 - 5KDP, Zaginął 12.V.44 w czasie walk pod m. Cassino (Włochy) i skreślony z ewid. zgodnie z rozkazem Dtwa 2 Korp. Nr 70 pkt 566 z dn. 1.VII.44. Rozk. 13 B.S. Nr 83 i 111/44. Powrócił z niewoli Niemieckiej ranny w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 63/45. Ranny 12.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy).Rozk. 13 B.S. Nr 28/46. Leg. za rany przesłano przesyłką poleconą do rąk Stockiel. dnia 5.VII.46.